Katusetööd

HomeTeenusedKatusetööd

Katuste soojustamine ja paigaldamine nõuab nagu kõik muudki kõrgustes tehtavad tööd nii tehnilist kui ka teoreetilist ja sealjuures ennast ka praktikas tõestanud eriettevalmistust. Tuleb alati meeles pidada, et erinevat liiki katusekatted vajavad asjakohaseid materjale. Katuste remontimiseks kasutatavad materjalid erinevad üksteisest mitmete tunnusjoonte poolest, mille hulka kuuluvad tööiga, tihedus ja kaal, mehaanilised ja bioloogilised omadused ning esteetilised karakteristikud. Katusekattematerjali valimisel omavad erilist tähtust katuse kaldenurk ja katusekattele esitatavad nõudmised. Materjali valimisel on vaja arvestada selle remonditavust ja hoonetüüpi ning kõnealuse materjaliga teostatavate tööde maksumust.

 


Katusekatte paigaldamine

Meie teostame lamekatuste soojustamist, ehitame viilkatuseid ning teostame ka nende remonti.

Sarikasüsteem kujutab endast katuse kandekonstruktsiooni tähtsat elementi. Sarikasüsteem peab vastu pidama mitte üksnes katusekatte, vaid ka lume ja tuule survele. Seepärast lähtutakse sarikasüsteemi projekteerimisel ja asjakohaste arvestuste teostamisel katusekatte tüübist ning antud piirkonna ilmastiku iseärasustest. Me teostame kõiki vajalikke töid ja osutame kõiki teenuseid, mis on vajalikud katusekatte tehnilise seisukorra jälgimiseks, koostame projekte ja töötame välja soovitusi katuste ekspluatatsiooniomaduste taastamiseks. Me pakume komplekslahendusi katusealuste ruumide ümberehitamisel mansardelukorteriteks, hoonete rekonstrueerimisel koos täiendavate korruste pealeehitamisega, katusekatete vahetamisel, mansardakende loomisel ja muudel sarnastel juhtudel.

Lamekatuse soojustamine

Et majas oleks mugav elada, peab ka katus olema kvaliteetselt soojustatud, ja seda tuleb teha igal juhul, sest katus on ju meie maja ülemine kaitsekilp, mis ei lase talviti soojusel majast lahkuda (muidugi juhul, kui katus on korralikult soojustatud) ega suviti majaõhul kuumeneda (taas samasugustel tingimustel). Kvaliteetselt teostatud soojustus hoiab iseäranis energiakandjate pidevalt kasvavat hinda arvestades kokku määratu suuri rahasummasid, mis kuluksid muidu talvel maja kütmiseks ja suvel kliimaseadmetele. Katusekatte soojustuskihi minimaalne paksus meie oludes (Eestis) peab olema 250 millimeetrit ja just nimelt vähemalt sellise paksusega soojustust me soovitamegi kasutada meie geograafilises piirkonnas katusekonstruktsioonide rekonstrueerimisel (soojustamisel).

Meie firma pakub välja kaasaegse, korralikult läbitöötatud ja korduvalt kasutatud variandi katuse soojustamiseks mineraalvillast või vahtpolüstüroolist plaatide abil, sest need kujutavad endast suurepärast soojustusmaterjali, millel on suur hulk eeliseid nii katuste ehitamisel ja remontimisel kui ka nende pikaajalisel ekspluateerimisel.

Cookies
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Accept