Katuste puhastamine lumest ja jääpurikatest!

Katuste puhastamine lumest ja jääpurikatest!

Tööd teostame tööstusliku alpinismi abil, sellega pääseme katuse ka kõige kõrgematesse kohtadesse.

Samas jääb teenuse maksumus kordades soodsam kui tõstukite kasutamisel.

Tellige teenust nüüd telefonil 550-1111 ja 550-1112

Nanokrohv – tulevik on juba saabunud

Kas panite tähele, et mõni fassaad juba 5 aasta pärast näeb välja määrduna, põhjapoolsel fassaadil on rohelised nired.

Lahendus üleval toodud probleemidele on ammu olemas – nano krohv.

Kui soovite, et teie fassaad oleks hooldus vaba, jääb pikaks ajaks puhtana, näeb välja kui uus – laske paigaldada viimistluskrohv NANOosakeste lisandiga. Sõltumata tootjast, on see Caparol, Baumit, STO või Ceresit, fassaadivälimus jääb kordades parem kui tavalise akrüülkrohviga.

Rohkem informatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 5501112

Lääne-Tallinna Keskhaigla ortopeedia kolis uutesse ruumidesse

Reedel, 20. veebruaril kell 13 avati Lääne-Tallinna Keskhaigla peakorpuses Paldiski mnt 68 uued, juurdeehitusena valminud ortopeediaosakonna ruumid.

EuroProject Invest OÜ teostas alltöövõtu korras D ja E korpuse fassaaditöid ning 4 korruse juurdeehitus. Hoone soojustuseks sai vahtpolüstürool ja viimistluskrohviks Silikaat-Silikoon.

Neljanda korruse juurdeehituse materjalideks on termokarkass kivivill soojustusega ning tuuletõkkeplaadile paigaldatud vahtpolüstürool Silikaat-Silikoon viimistluskrohviga.

Rohkem infot üritusest:

http://www.pealinn.ee/

Tööstuslik alpinism

Ohutustehnika tööstusalpinismi meetodil kõrgustes töötamisel

Alltoodud informatsioon võib olla kasulik mitte üksnes tööstusalpinistidele, vaid ka tööde tellijatele.
Tööde teostamist käsitlevate eeskirjade põhimomente tundes Te saate anda hinnangu töötaja professionaalsusele.
Enne tööde alustamist on tarvis:
– kontrollida varustuse olemasolu ja korrasolekut, nööride seisundit ja nende kinnitamiskohtade usaldusväärsust;
– kanda hoolt selle eest, et põhi- ja varunöör paikneksid teineteisest vähemal 3 meetri kaugusel ja oleksid kinnitatud erinevates punktides;
– vaadata järele, kas nööride läheduses ei oleks teravaid pindu;
– kui on olemas oht, et nöörid võivad läbi hõõrduda, siis kasutada paindekohtades vahetult nöörile paigutatavaid kaitsevutlareid;
– kontrollida järele, kas nöörid ulatuvad maapinnani;
– veenduda selles, et eeldatava tööpiirkonna läheduses ei ole katmata elektrijuhtmeid;
– vaadata enne laskumist hoolikalt üle laskumise marsruut;
– ümbritseda töötsoon piiretega;
– vaadata järele, kas kasutatavad tööriistad on kukkumise vältimiseks kindlalt kinnitatud;
– talvel töötamisel puhastada katus lumest ja jääpurikatest;
– piireteta kaldkatusel töötamisel luua julgestus katusele väljumise kohast kuni selle kohani, kust algab laskumine.
Töötamisel on tarvis:
– kanda kindaid ja peakatet;
– kanda kiivrit, kui on olemas oht, et ülevalt võib midagi kukkuda;
– enne madalamale laskumist alati endast allpool asuv nööriosa üle vaadata;

– veenduda korrapäraselt selles, et all ei viibi ohutsoonis inimesi.

Kategooriliselt on keelatud:
– töötada ainult ühe nööriga;
– kinnitada põhi- ja varunööri ühe ja sellesama koha külge;
– kinnitada nööre katuse või seina sisse löödud konksude külge;
– töötada süsteemitult;
– töötada märjal või jäätunud katusel ilma katusele väljumise kohast kuni katuselt laskumise kohani loodud julgestuseta;
– töötada ebakaines olekus;
– töötada üksteise kohal;
– ükskõik milliseid esemeid alla visata;
– kuulata töötades raadiot, pleierit vms;
– süttivate materjalidega töötades suitsetada;
– töötada kinnitamata tööriistadega;
– töötada kauem kui 12 tundi päevas;
– teiste nööre kinni või lahti siduda;
– läheneda katuse servale ilma julgestuseta;

– viibida töökoha all ohutsoonis;
– lubada kõrvalistel isikutel katusele tulla.