Sõle 13

Project Info

  • Category

    Korteriühistu

Sõle tn. 13 fassaadi renoveerimine.
Fassaadi soojustamine ja viimistlemine silikoonkrohviga, pööningu soojustamine, tuulekodade remont, värskeõhuklappide paigaldus(Fresh TL-98-P DB)