TEENUSED

• Fassaadi soojustamine(kõik liigid): ( penopolüstürooliga, kivivillaga, fassaadi plaatidega Kivex, Tempsi, Vinylit, Marmoroc )
• Rõdude renoveeremine( kõik renoveerimise tehnoloogiad ja rõdukatete liigid.)

• Rõdude renoveeremine, värvimine( alpinistid.)
• Katuste ehitus, soojustamine ja remont (katusekatete kõik liigid.)

• Paneelivuukide hermetiseerimine ja remont: ( Bostik ja Tremco-Dymonic)
• Sillutisribade valamine.

• Üldehitus ja siseviimistlustööd, trepikodade remont.

1